EUROPARTNER ®

EUROPARTNERProjektowanie i obliczanie połączeń kołnierzowo-śrubowych staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej skomplikowane. Projektanci mają do dyspozycji coraz więcej różnych standardów, unormowań i szablonów opisujących algorytmy postępowania przy obliczaniu tego typu połączeń. Niejednokrotnie stoją oni przed koniecznością dokonania przeliczeń jednego połączenia według dwóch lub kilku różnych standardów. W użyciu pozostają dotychczas stosowane i znane algorytmy jak WUDT czy ASME, ale, coraz częściej, stosowane są najnowsze normy projektowe serii EN w tym głównie EN 1591-1. Norma ta, wydaje się obecnie najbardziej odpowiednią do stosowania ze względu na to, że jej algorytm w sposób dokładny opisuje pracę połączenia kołnierzowego w warunkach montażu i ruchu, jak również na fakt, iż jest ona normą zharmonizowaną z dyrektywami nowego podejścia.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i dawnym przyzwyczajeniom, zespół inżynierów - programistów pragnie zaprezentować Państwu nowe oprogramowanie inżynierskie EUROPARTNER®. Powstało ono jako narzędzie wspomagające proces projektowania i obliczania połączeń kołnierzowo-śrubowych. wraz z właściwym i jednoznacznym doborem uszczelki. Program EUROPARTNER® powinien być traktowany jako system ekspercki i projektowy, a nie tylko jako program, który wykonuje obliczenia wytrzymałościowe.

Obecnie, oprogramowanie EUROPARTNER® wyposażono w siedem standardów obliczeniowych EN 1591-1:2013, EN 1591-1+A1:2009/AC, EN 1591-1, EN 13445-3 Annex G, WUDT-UC-WO/19 i /20, ASME Code s. VIII, AD-2000 Merkblatt. Ogromna ilość informacji o kołnierzach, przylgach, śrubach, uszczelkach i materiałach, pozwala na szybkie zaprojektowanie całego połączenia kołnierzowego. Z uwagi na ogrom pracy koncepcyjnej i informatycznej, jaka czeka jeszcze autorów programu, kolejne standardy obliczeniowe będą implementowane w programie EUROPARTNER® sukcesywnie. Planujemy uruchomienie algorytmów EN 13445-3 (w części dotyczącej połączeń kołnierzowych).