Lista zmian

UWAGA!

Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszej, uaktualnionej wersji programu!

 

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych w kolejnych wersjach programu EUROPARTNER®

UWAGA!
1. Używany w algorytmach ASME i EN 1591-1:2013 współczynnik obliczeniowy uszczelki m przyjmuje wartości >= 2.0. Wynika to z zapisów procedury ASTM F3149-15 Practice Determining the Maintenence Factor (m) and Yield Factor (y) Loading Constants Applicable to Gasket Materials and Design.

2. Zmieniono sposób wyboru śrub i gwintów. Geometrie śrub i gwintów wybierane są osobno. Wczytanie starszych zapisów projektów spowodują konieczność uzupełnienia wielkości dBs, dB2, dB3, które wcześniej nie były stosowane.

25-09-2020

 • Database
  • dodano wartości wielkości mechanicznych stali wg norm: EN 10217-2 i EN 10217-3

w wersji 1.7.81, wersja bazy danych 96
25-09-2020

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • ​Usprawnienie działania debuggera, zwiększenie ilości i typów wyświetlanych informacji.
  • W oknie warunków podświetlanie linii z warunkami nie spełnionymi.
  • Usprawnienie i optymalizacja wyszukiwania uszczelek na liście.
  • Dodano możliwość aktualizacji tylko wybranych plików, np. pliku Europartner.exe czy pliku bazy danych. Nie ma konieczności pobierania całej wersji instalacyjnej.
  • Dodano wsparcie dla serwera baz danych Firebird w wersji 3.0.
 • w programie instalacyjnym
  • Nie pojawia się już puste czarne okno w czasie rozpakowywania bazy danych.
 • Algorytm ASME Code s. VIII
  • Dodano możliwość liczenia kołnierza z dnem sferycznym

 

w wersji 1.7.80
29-06-2020

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Dodano możliwość zapisu i odczytu danych uszczelek uniwersalnych. Tym samym można tworzyć bazę danych / plików uszczelek własnych.  
  • Dodano podgląd typów kołnierzy, przylg i śrub podczas wyboru tych elementów z listy.  
  • W oknie Debuggera dodano sekcję Informacje. Są tam wyświetlane wszelkie uwagi związane z tworzeniem i przeliczaniem projektu.  
  • W oknie Debuggera do sekcji Warunki dodano kolor tła dla warunków niespełnionych.  
  • Zoptymalizowano działanie procesów obliczeniowych.  
 • Database
  • Dodano nową uszczelkę płaską, grafitową SPETOGRAF® GUS® 140.  
  • Dodano wymiary kołnierzy szyjkowych i ślepych wg ASME B16.47.  
  • Dodano dane materiałowe opisane w normie EN 10253-2.  
  • Dodano dane materiałowe opisane w normie EN 10213+A1:2016.  

od wersji 1.7.63
21.02.2020

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Dla śrub w normach dodano podział na śrubę i gwint
  • Przy wyborze śrub wprowadzono dla rozmiarów imperialnych zapis calowy oraz podział skoku gwintu wg UN

od wersji 1.6.50
18.11.2019

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Dodano możliwość hurtowej zmiany temperatury oraz współczynników bezpieczeństwa dla wybranego stanu montażu / pracy / próby
  • Możliwość zmiany koloru dla czcionki i tła w tabelach
  • Blokada obliczonych wartości matreiałowych
 • Algorytm EN 1591-1:2013
  • no pozycje "Nakrętki" - geometria, normy, materiały
 • w bazie danych
  • Dodano normy dla śrub ASME B18.2.1

 

od wersji 1.5.40
12.04.2019

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Dodano wyszukiwarkę materiałów stalowych - rozszerza możliwości wyszukiwania materiałów z bazy danych
  • Dodano funkcjonalność polegającą na możliwości blokowania (kłódka) wartości przyjętych wielkości materiałowych w sekcjach Stany/ Kołnierze / Śruby
  • poprawiono kilka drobnych błędów związanych z działaniem programu
 • w bazie danych
  • Dodano materiały stalowe wg ASME II Part D Properties Materials
  • Dodano wymiary uszczelek wielokrawędziowych wg ASME B16.20-2017 Metallic Gaskets for Pipe Flanges

od wersji 1.4.22
17-07-2017

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Dodano okno ułatwiające dodanie próby ciśnieniowej  
 • w bazie danych
  • Dodano kolejne materiały stalowe wg norm EN

od wersji 1.4.20
26-04-2017

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Możliwość wstrzymania obliczeń na czas wprowadzania danych  
  • Hurtowa zmiana parametrów stanów pracy  
 • Algorytm ASME Code s. VIII
  • Nowy podział kołnierzy, dodatkowe typy kołnierzy  
  • Zoptymalizowanie algorytmu przeliczania  
 • Algorytm EN 1591-1:2013
  • Optymalizacja parametrów początkowych kołnierzy  
 • w bazie danych
  • Dodano normy dla śrub ASME B18.2.6-2006
  • Dodano normy dla śrub ASME B18.2.3.2M-2005

od wersji 1.3.15
27-10-2016

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Możliwość "spinania" danych materiałowych połączenia (kołnierz, kryza, płaszcz, podkładka)  
  • Automatyczne oznaczanie uzupełnionych gałęzi elementów  
  • Zoptymalizowanie algorytmu przeliczania "w locie"  

od wersji 1.3.10
14-07-2016

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Wczytywanie pliku poprzez "przeciągnij i puść"  
  • Podział wyników na "z normy" oraz "dodatkowe"  
 • w bazie danych
  • Dodano uszczelki na potrzeby algorytmu EN 1591-1:2013/2010

od wersji 1.3.9.2756
21-06-2016

 • w bazie danych
  • Dodano uszczelki na potrzeby algorytmu EN 1591-1:2013/2010

od wersji 1.3.8.2723
30-05-2016

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Ostatnio otwarte pliki  
  • Zapis już otwartego pliku  
 • w bazie danych
  • Dodano uszczelki na potrzeby algorytmu EN 1591-1:2013/2010

od wersji 1.3.6.2720
05-05-2016

 • Dodano mechanizm automatycznego aktualizowania licencji oraz aplikacji

od wersji 1.3.5.2702
20-04-2016

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Zastosowano nowe klucze zabezpieczające  
  • Poprawiono sposób liczenia - optymalizacja  
  • Dodano możliwości ręcznego określania wszystkich parametrów dla uszczelek uniwersalnych  
   Istnieje możliwość dowolnego dodwania punktów pomiarowych dla każdego z parametru (statyczne, napręzenia)

od wersji 1.3.4.2687
17-03-2016

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Możliwość "spinania" elementów połączenia (kołnierz, przylga, podkładka)  
  • Nowy format zapisu projektów. Zastosowano unikalne rozszeżenia dla każdego z algorytmów w celu lepszej identyfikacji plików projektu  
 • w bazie danych
  • Dodano uszczelki na potrzeby algorytmu EN 1591-1:2013

od wersji 1.3.3.2651
28-02-2016

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Dodano dokumnty z parametrami uszczelek firmy Spetech 
 • w bazie danych
  • Dodano uszczelki na potrzeby algorytmu EN 1591-1:2009

od wersji 1.3.2
2015

 • Zmiana programu pozwalające na stosowanie najnowszych technologi programowania
 • Algorytm EN 1591-1:2013
 • Dostosowanie bazy danych do najnowszego silnika Firebird 2.5

od wersji 1.3.1.2619
04-09-2014

w programie - algorytm ASME

 • Poprawiono sposób liczenia powierzchni kontaktu uszczelek typu RTJ z przylgą.
 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Poprawiono błąd w wydruku danych materiałów kołnierzy i śrub. 
  • Poprawiono błędy wyświetlania i drukowania związane z literami greckimi 
 • w bazie danych
  • Dodano część materiałów z normy EN 10213 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem 
  • Dodano uszczelkę SPETOBAR BAS 300 gr. 3,0 mm na potrzeby algorytmu EN 1591-1:2009

od wersji 1.3.1.2603
20-05-2014

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Wykonano zmianę sposobu zapisywania i odczytywania zapisów. Obecnie można dokonywać zapisów i odczytów z dowolnego miejsca dysków i pamięci przenośnych. Katalog _projects_ pozostaje katalogiem domyślnym, ale nie jest już miejscem obowiązkowym. 
 • w bazie danych
  • Dodano nowe uszczelki do algorytmu EN 1591-1:2009/AC
 • w części
  EN 1591-1+A1:2009/AC
  • Do warunku opisanego w Aneksie A (wielkość eF wzów (A.1)) dodano tekst (informative). Warunek ten nie jest konieczny do spełnienia by projekt uznać za poprawny.

od wersji 1.3.1.2577
31-03-2014

 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Poprawiono błąd we wczytywaniu plików wykonanych w innej wersji językowej niż uruchomiona. Obecnie można wykonać projekt i obliczenia w wersji np. polskiej, zapisać projekt a następnie otworzyć go w innej wersji językowej bez straty danych.
   UWAGA! Zmiana ta spowodowała, niestety, konieczność sprawdzenia, w dotychczas zapisanych plikach, materiałów kołnierzy i śrub. Najprawdopodobniej po wczytaniu starszych zapisów materiały nie będą zgodne z tymi, które zostały zapisane. Za tą niezgodność przepraszamy, jednak była ona nie do uniknięcia ze względu na konieczność naprawienia wyżej wymienionego błędu.
 • w bazie danych
  • Wprowadzono nowe atesty na wymagania TA-Luft dla uszczelek miękko-materiałowych
  • Wprowadzono wiele nowych zapisów z norm materiałowych (lista norm w menu spis unormowań
 • w części
  WUDT-UC-WO-O/19:10.2003
  • Dodano w oknie debugger zakładkę karty montażowej
  • Na wydruku pierwszej strony dodano tabelę karty montażowej
 • w części
  ASME Code s. VIII
  • Dodano w oknie debugger zakładkę karty montażowej
  • Na wydruku pierwszej strony dodano tabelę karty montażowej
  • Wprowadzono nowy szablon wydruku
  • Wprowadzono nowy, bardziej szczegółowy wzór obliczania momentu dokręcenia
 • w części
  AD 2000 Merkblatt
  • Dodano w oknie debugger zakładkę karty montażowej
  • Na wydruku pierwszej strony dodano tabelę karty montażowej
  • Wprowadzono nowy szablon wydruku
  • Wprowadzono nowy, bardziej szczegółowy wzór obliczania momentu dokręcenia
 • w części
  EN 1591-1+A1:2009/AC
  • Na wydruku poprawiono błąd związany z przestawieniem wartości minimalnej i maksymalnej momentu dokręcenia

od wersji 1.3.1.2531
24-06-2013

 • w programie
  WUDT-UC-WO-O/19:10.2003
  • Zmodyfikowano wydruk obliczeń
 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Rozwiązano problem z wydrukiem rysunku trójwymiarowego
  • Jest już możliwość wprowadzania polskich liter ć i ś w sekcji opisu projektu

od wersji 1.3.1.2531
24-06-2013

 • w programie
  WUDT-UC-WO-O/19:10.2003
  • Zmodyfikowano wydruk obliczeń
 • w programie - wszystkie algorytmy
  • Rozwiązano problem z wydrukiem rysunku trójwymiarowego
  • Jest już możliwość wprowadzania polskich liter ć i ś w sekcji opisu projektu

od wersji 1.3.1.2527
12-06-2013

 • w bazie danych
  • wprowadzono kolejne pozycje uszczelek i powiązań pomiędzy algorytmami
  • wprowadzono kolejne normy
 • w programie
  EN 1591-1+A1:2009/AC
  • wprowadzono w/w standard obliczeniowego
  • dodano tzw. kartę montażu czyli skrócony zapis przydatnych podczas montażu uszczelnienia wielkości wyliczonych

od wersji 1.3.1.2399
15-11-2011

 • w bazie danych
  • wprowadzono kolejne pozycje uszczelek i powiązań pomiędzy algorytmami
 • w programie
  ASME Code s. VIII
  • dodano metodę i warunek liczenia wygięcia kołnierzy

od wersji 1.3.1.2390
11-08-2011

 • w bazie danych
  • wprowadzono wiele nowych uszczelek i powiązań pomiędzy algorytmami
 • w programie - wszystkie algorytmy
  • odświeżony ekran logowania
  • drobne zmiany na raportach poprawiające czytelność
 • w programie
  AD 2000 Merkblat i AD 2000 Merkblatt G
  • zmieniono sposób liczenia uszczelek całopowierzchniowych
  • zmiana klasyfikacji uszczelek

od wersji 1.3.1.2311
05-11-2010

 • w bazie danych
  • dodano kolejne wartości mechaniczne dla niektórych materiałów norm ASTM
   szczegóły w sekcji Spis unormowań
 • w programie
  EN 1591-1 i EN 13445-3 aneks G
  • wprowadzono możliwoć obliczania śrub z otworami
  • dodano schematyczny wykres zależności między głównymi siłami wynikowymi oraz między wskaŸnikami wytrzymałości
 • AD 2000 Merkblat i AD 2000 Merkblatt G
  • poprawiono błąd zwišzany z liczeniem pola powierzchni przekroju ruby z otworem

od wersji 1.3.1.1996
01-10-2008

 • w bazie danych
  • dodano kolejne wartości mechaniczne dla niektórych materiałów norm ASTM
   szczegóły w sekcji Spis unormowań
 • uzupełniono wymiary uszczelek płaskich dla standardów EN 1591-1 i ASME
 • w programie - wszystkie algorytmy
  • dodano spinki spinające typ i wymiary kołnierzy w przypadku kiedy mają być identyczne
  • dodano spinki spinające typ i wymiary powierzcjni przylgowych w przypadku kiedy mają być identyczne
  • zoptymalizowano szybkość prowadzenia obliczeń przez program

od wersji 1.3.1.1986
21-08-2008

 • w bazie danych
  • dodano wartości mechaniczne dla niektórych materiałów norm ASTM
   szczegóły w sekcji Spis unormowań

od wersji 1.3.1.1949
19-02-2008

 • w bazie danych
  • dodano wartości parametrów E oraz Rp0,2 dla temperatur z zakresu 20 - 600 dla materiałów własnych
 • w programie - wszystkie algorytmy
  • usprawniono mechanizm rozkładu okien Debugger, Wyniki, Projekt, Rysunki
  • zmodyfikowano sposób włączania opisów poszczególnych parametrów oraz wzorów poprzez dodanie odpowiedniego elementu graficznego dla poszczególnych grup wymiarów i wyników
  • uproszczono sposób zapisu pliku z danymi, po podaniu jego nazwy plik zostaje automatycznie zapisany
  • dodana została możliwość aktualizacji programu poprzez serwer proxy
 • algorytm EN 1591-1
  • poprawiono błąd w wyświetlaniu warunku FB0 < FB0G1 dla aneksu G
  • poprawiono sposób obliczania parametrów ε+ oraz ε- dla śrub
  • rozdzielono wyświetlanie wartości parametrów z Annexów na odpowiednie grupy wynikowe
  • zmieniono sposób wyświetlania warunków granicznych oraz sposób ich interpretacji

od wersji 1.3.1.1789
06-06-2007

 • w bazie danych
  • zmieniono nazwy parametrów obliczeniowych dla standardu EN 13445-3 Annex G na zgodne z nim
 • w programie - wszystkie algorytmy
  • zmieniono wygląd okna zapisywania i odczytywania projektów
 • algorytm EN 1591-1
  • wprowadzono dodatkowy parametr do sekcji Opcje - wybór, z której opcji liczenia siły FB0nom użytkownik chce skorzystać: licząc wg FB0req lub FB0av
  • dodano warunki ψ<-1 lub ψ>1
  • usystematyzowanie formalne wyświetlanych wyników wartości geometrycznych i stanów pracy
 • algorytm EN 13445-3
  • wprowadzono dodatkowy parametr do sekcji Opcje - wybór, z której opcji liczenia siły FB0nom użytkownik chce skorzystać: licząc wg FB0req lub FB0av
  • dodano warunki ψ<-1 lub ψ>1
  • usystematyzowanie formalne wyświetlanych wyników wartości geometrycznych i stanów pracy

od wersji 1.3.1.1537
14-02-2007

 • w bazie danych
  • dodano brakujące rekordy wymiarów uszczelek wg DIN dla algorytmu WUDT
 • w programie
  wszystkie algorytmy
  • dokonano drobnych poprawek w funkcjonowaniu sekcji Opis projektu
 • algorytm EN 1591-1
  • poprawiono błędną reprezentację liczb na niektórych typach (ko)procesorów
 • algorytm WUDT
  • zoptymalizowano procedurę wyliczania wskaźnika Wmin
  • dodano możliwość wyboru parametru a (zależnego od gwintu) a kołnierzach gwintowanych
 • algorytm ASME Code s. VIII
  • uporządkowano sposób wyświetlania warunków wytrzymałościowych i geometrycznych

od wersji 1.3.1.1439
18-01-2007

 • ze względu na występujące na różnych procesorach błędy zmieniono reprezentację liczb zmiennoprzecinkowych,
  poprawiono błąd związany z zawieszaniem się wczytywania danych wejściowych w przypadkach ładowania danych w innych wersjach językowych niż używanych aktualnie w programie

od wersji 1.3.1.1411
28-12-2006

 • dodano nowe modele 3D z możliwością zmiany liczby śrub

od wersji 1.3.1.1378
21-11-2006

 • dodano możliwość definiowania własnych materiałów dla śrub i kołnierzy

od wersji 1.3.1.1362
07-11-2006

 • dodano system oznaczania priorytetowych błędów w oknie Debugger

od wersji 1.3.1.1344
31-10-2006

 • zmiana systemu wydruków
 • modyfikacja systemu zapisu zestawów danych wejściowych
 • nowy zestaw norm na kołnierze, uszczelki, śruby, przylgi w tym normy DIN

od wersji 1.2.1.1322

 • do okienka Debugger dodano zakładkę "Warunki" grupującą warunki wytrzymałościowe i inne wraz z informacją czy są one spełnione

od wersji 1.2.1.1300
25-09-2006

 • dodany algorytm obliczeniowy ASME Code s. VIII

od wersji 1.1.1.xxxx
16-08-2006

 • zmiana systemu klasyfikacji uszczelek, dodano nowe typy główne
 • optymalizacja obliczeń standardu ASME
 • zmiana nazw i rysunków przylg wg. standardu ASME
 • dodanie opcji włączania i wyłączanie wydruku czynników C1 - C37 oraz E1 - E5